Returns

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania jakichkolwiek powodów. Dla zachowania terminu 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego upływem pod adres OYCA Artystyczne Formy Użytkowe, ul. Półwiejska 14/12 61-888 Poznań lub na adres e-mail sklep@oyca.pl.
2. Zakupiony towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem.
4. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony, nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru) oraz z nieoderwaną metką.
5. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu OYCA może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
6. Zwracany towar należy odesłać na adres OYCA Artystyczne Formy Użytkowe, ul. Półwiejska 14/12, 61-888 Poznań z dopiskiem ZWROT i numerem zamówienia.
7. Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przekazem pocztowym, przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność . Istnieje możliwość wymiany towaru na inny.
8.OYCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.W przypadku nie wywiązania się OYCA z dostawy wszystkich zamówionych towarów w terminie 30 dni, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Reklamacje

Podstawowy priorytet w OYCA stanowią zarówno jakość naszych produktów i najwyższe standardy obsługi klienta. Właśnie dlatego staramy się reagować na wnioski reklamacyjne w jak najszybszym czasie, a wszelkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść klienta.
Wiele wad jesteśmy w stanie dla Państwa naprawić, ale istnieją również usterki wynikające z codziennej eksploatacji produktu lub związane ze zniszczeniami mechanicznymi, na które nie mamy wpływu. Poniżej przedstawiamy podstawowe warunki reklamacji.

PODSTAWOWE WARUNKI REKLAMACJI
1. Reklamacji podlegają wady o charakterze produkcyjnym, w tym wady konstrukcyjne oraz techniczne np. zapięcia broszek, zawieszki.
2. Gwarancji nie podlegają wady, których powodem jest codzienne użytkowanie (np. zarysowania), niewłaściwe użytkowanie (np. plamy od wody i środków chemicznych), niedostateczna pielęgnacja, lub uszkodzenie spowodowane przez właściciela lub osoby trzecie (wgniecenia, uszkodzenia mechaniczne), w tym uszkodzenia elementów ozdobnych;
3. Naprawy objęte serwisem gwarancyjnym, wraz z kosztami transportu, leżą po stronie OYCA;
4. Polityka obsługi klienta OYCA przewiduje również możliwość naprawy uszkodzeń nie objętych serwisem gwarancyjnym za dodatkową opłatą oraz przy realizacji przesyłki na koszt klienta;
5. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W szczególnych wypadkach termin zostanie uzgodniony indywidualnie;
6. Dla usprawnienia przebiegu procedury reklamacyjnej bardzo prosimy o opisanie powodu reklamacji i przesłanie w wersji elektronicznej na adres sklep@oyca.pl (w tytule REKLAMACJA i nr zamówienia) oraz papierowej, dołączonej do reklamowanego produktu. Klient jest każdorazowo informowany o poszczególnych etapach przebiegu procesu reklamacyjnego mailem.

Oyca © 2020 SpaceWay